Liczba w systemie dwójkowym

Konwertuje liczby z systemu dziesiętnego na dwójkowy.

Konwertuj na system dwójkowy

O systemie dwójkowym

System dwójkowy to sposób reprezentacji liczb, używający tylko dwóch cyfr: 0 i 1. W przeciwieństwie do systemu dziesiętnego, gdzie mamy dziesięć cyfr (od 0 do 9), w systemie dwójkowym mamy tylko dwie cyfry, więc używamy ich w sposób powtarzający się.

Jak przekonwertować liczbę dziesiętną na dwójkową

Dzielimy liczbę przez 2 i zapisujemy reszty z dzielenia:

  1. Dzielimy 10 przez 2. Otrzymujemy 5, reszta 0.
  2. Teraz dzielimy 5 przez 2. Otrzymujemy 2, reszta 1.
  3. Dzielimy 2 przez 2. Otrzymujemy 1, reszta 0.
  4. Dzielimy 1 przez 2. Otrzymujemy 0, reszta 1.

Teraz zapisujemy reszty w odwrotnej kolejności: 1010. To jest dwójkowe przedstawienie liczby 10.

Więc, aby przekształcić liczbę dziesiętną na dwójkową, dzielimy ją przez 2 i zapisujemy reszty, aż wynik dzielenia nie będzie równy 0.

Tabela liczb dwójkowych

11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
101010
50110010
1001100100
500111110100
10001111101000
50001001110001000
1000010011100010000
10000011000011010100000
100000011110100001001000000