İkili Sayı Sisteminden Ondalık Sisteme

İkili sayı sisteminden ondalık sayı sistemine çevirir.

İkilik sayıyı çevir

İkili Sayı Sistemi Hakkında

İkili sayı sistemi, sadece 0 ve 1 olmak üzere iki rakamı kullanarak sayıları temsil etme yöntemidir. Ondalık sistemde 0'dan 9'a kadar on rakamımız olduğu halde, ikili sistemde sadece iki rakamımız olduğundan, bunları tekrarlayarak kullanırız.

İkili Sayıyı Ondalık Sisteme Nasıl Çeviririz

İkili sayı sisteminden ondalık sistemine çevirmek oldukça basittir. İkili sistemde sadece 0 ve 1 rakamları bulunmaktadır.

Örneğin, 1011 gibi bir sayıyı ikili sistemden ondalık sistemine çevirmek için, her rakamı 2'nin ilgili üssüyle çarpmalı ve elde edilen değerleri toplamalısınız.

1011 için:

  1. 1 * 2^3 = 8
  2. 0 * 2^2 = 0
  3. 1 * 2^1 = 2
  4. 1 * 2^0 = 1

Şimdi tüm elde edilen değerleri toplayalım: 8 + 0 + 2 + 1 = 11. Yani, 1011 sayısı ikili sistemde 11 sayısı ondalık sistemde eşdeğerdir.

Yani, bir sayıyı ikili sistemden ondalık sistemine çevirmek için, her rakamı 2'nin ilgili üssüyle çarpmalı ve sonuçları toplamalısınız.

Sık Kullanılan İkili Sayılar