เครื่องมือและเครื่องคำนวณสำหรับกรณีการใช้ที่เฉพาะเจาะจง

คอลเล็กชันของเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ แคลคูลเลเตอร์ออนไลน์ ตัวแปลง และเครื่องสร้างสำหรับกรณีการใช้ที่แตกต่างกัน

เครื่องคำนวณวันที่

เพิ่มหรือลดจากวันที่ที่กำหนด

เครื่องคำนวณนี้จะช่วยคำนวณว่าวันไหนจะเป็นหลังจากจำนวนวันที่กำหนด, วันทำงาน, สัปดาห์, เดือน, หรือปี ก่อนหรือหลังวันนี้หรือวันที่กำหนด ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับการกรอกใบสมัครวีซ่าเป็นต้น

เครื่องคำนวณอายุ

กำหนดจำนวนปีเต็มโดยวันเกิดสำหรับคน, สุนัข, หรือสิ่งที่ชอบในวันนี้หรือในวันที่ระบุ

อายุเกาหลี

อายุเกาหลีแตกต่างจากวิธีการคำนวณอายุที่นิยมทั่วโลก กำหนดอายุเกาหลีของคุณจากวันเกิดและเรียนรู้วิธีคำนวณอย่างถูกต้อง

เหลืออีกกี่วันจนถึงฤดูร้อน?

ตัวจับเวลาจะบอกว่าเหลืออีกกี่วัน ชั่วโมง นาที และวินาทีจนกว่าจะถึงฤดูร้อน เป็นประโยชน์ในการรู้ว่าเหลืออีกกี่วันจนกว่าจะถึงวันหยุดฤดูร้อน ฤดูกาลชายหาด หรือเริ่มต้นของวันหยุดฤดูร้อน

ตัวแปลงตัวเลข

เลขโรมัน

แปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน

จำนวนในระบบสอง

แปลงจำนวนจากระบบสิบเข้าระบบสอง

จากระบบสองเป็นระบบสิบ

แปลงจำนวนจากระบบสองเป็นระบบสิบ

ตัวแปลงความยาว

นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นมิลลิเมตร

นิ้ว เป็น เซนติเมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นเซนติเมตร เช่น ช่วยให้ทราบขนาดเส้นทแยงของทีวีในเซนติเมตร

นิ้ว เป็น เมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นเมตร

นิ้วเป็นฟุต

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นฟุต

ฟุตเป็นนิ้ว

แปลงความยาวจากฟุตเป็นนิ้ว

ฟุตเป็นเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นเมตร

ฟุตเป็นเซนติเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นเซนติเมตร

ฟุตเป็นมิลลิเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นมิลลิเมตร

เครื่องแปลงอุณหภูมิ

ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส °F > °C

แปลงอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส

คำนวณองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ °C > °F

คำนวณอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์

คำนวณเคลวินเป็นองศาเซลเซียส K > °C

คำนวณอุณหภูมิจากเคลวินเป็นองศาเซลเซียส

องศาเซลเซียสเป็นเคลวิน °C > K

แปลงอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน

เคลวินเป็นองศาฟาเรนไฮต์ K > °F

แปลงอุณหภูมิจากเคลวินเป็นองศาฟาเรนไฮต์

องศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน °F > K

แปลงอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน

🛠 เครื่องมือที่มีประโยชน์

เครื่องมือสร้างรหัส QR สร้าง QR ในรูปแบบ PNG หรือเวกเตอร์ (SVG)

สร้างรหัส QR ออนไลน์ฟรีในรูปแบบภาพ PNG, JPG, WEBP หรือเวกเตอร์ (SVG)