ตัวแปลงตัวเลข

เลขโรมัน

แปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน

จำนวนในระบบสอง

แปลงจำนวนจากระบบสิบเข้าระบบสอง

จากระบบสองเป็นระบบสิบ

แปลงจำนวนจากระบบสองเป็นระบบสิบ