Sayıyı Roma rakamlarına çevir

Arap sayılarını Roma rakamlarına çevirme.

Sayıyı Roma rakamlarına çevir

Roma Rakam Sistemi

Roma rakamları, antik Romalılar tarafından pozisyonel olmayan sayı sistemlerinde kullanılmıştır. Bu sistem, doğal sayıları yazmak için rakamları temsil eden sembollerin tekrarlanmasına dayanır. Roma rakamları, Romalıların öncüleri olan Etrüskler tarafından M.Ö. 500 civarında ortaya çıkmış ve muhtemelen Proto-Kelt kültüründen kısmen alınmış olabilir.

Roma rakam sistemi, kolaylık açısından bilinmemektedir: büyük sayıları, kesirleri yazmak zordur, sıfır ve negatif sayılar yoktur. Bununla birlikte, dünya çapında yaygınlaştı ve bugün bile örneğin yüzyılları göstermek için kullanılmaktadır. Bu, Roma İmparatorluğu'nun gücü ve etkisi nedeniyle gerçekleşmiştir. Etrüsklerin etkisi ve doğu Akdeniz kültürleri ile etkileşimleri, Roma rakamlarının şekillenmesinde de rol oynamıştır ve Attika sayı sistemine benzer şekilde ondalık sistemde ve sayıları temsil etmede tekrarlanan semboller kullanmışlardır.

Bu nedenle, Roma rakam sistemi sadece antik Romalıların tarihi mirasını temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda zaman içinde çeşitli medeniyetler arasındaki karmaşık kültürel alışverişi ve etkiyi yansıtır. Şu anda bu satırları okuyor olmanız, Roma rakamlarının hala günümüzde de önemli olduğu anlamına gelir.

Rakamların Anlamları

Roma rakam sisteminde şu rakam anlamları bulunmaktadır:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • D = 500
 • M = 1000

Roma rakamlarını nasıl yazmalı

 1. Yukarıdaki işaretleri kullanarak 1 ile 3999 arasındaki tüm tam sayılar yazılır. 3999'dan fazlası için özel bir yazım kullanılır ve bu durumda rakamın üzerindeki çizgi, rakamın değerini 1000 katına çıkarır:

  • V̅ = 5 000
  • X̅ = 10 000
  • L̅ = 50 000
  • C̅ = 100 000
  • D̅ = 500 000
  • M̅ = 1 000 000

  Rakamın üzerinde iki çizgi varsa, rakamın değerini 1.000.000 katına çıkarır:

  • V̅̅ = 5 000 000
  • X̅̅ = 10 000 000
  • L̅̅ = 50 000 000
  • C̅̅ = 100 000 000
  • C̅̅L̅̅ = 500 000 000
  • M̅̅ = 1 000 000 000
 2. V, L, D rakamları birbirini tekrar edemez; I, X, C, M rakamları üç kezden fazla tekrar edemez. Bu nedenle, 3999'dan fazla sayılar yazarken zorluklar ortaya çıkar.

  Örneğin, doğru:

  • XIII = 13
  • LXX = 70
  • MCCC = 1300

  Yanlış:

  • MMMM = 4000
  • VVX = 20
 3. Büyük rakam küçük rakamın önünde olduğunda, bunlar toplanır, örneğin:

  • VII = 5 + 2 = 7
  • XVI = 10 + 5 + 1 = 16
  • DX = 500 + 10 = 510
  • MDD = 1000 + 100 + 100 = 1200
 4. Küçük rakam büyük rakamın önünde olduğunda (bu durumda tekrar edilemez), küçük rakam büyük rakamdan çıkarılır; sadece 1'i veya 10'un kuvvetlerini gösteren rakamlar çıkarılabilir; çıkarılan rakam, çıkarılan rakama sayı sırasındaki en yakın rakam olmalıdır, örneğin:

  • IV = 5 - 1 = 4
  • IX = 10 - 1 = 9
  • XL = 50 - 10 = 40
  • XC = 100 - 10 = 90

Sıfırı Roma rakamlarıyla nasıl yazmalı?

Bir şekilde yazılmaz. Roma yazısında sıfır için bir sembol yoktur. Ancak bunun yerine 'nulla' (hiçbir şey yok) veya 'nihil' (hiçbir şey) kelimeleri kullanılmıştır.

2024 yılını Roma rakamlarıyla nasıl yazılır?

2024 şu şekilde yazılabilir: MMXXIV. Bu gösterim şu şekilde açıklanabilir: MM (2000) + XX (20) + IV (4)

21 yüzyılını Roma rakamlarıyla nasıl yazılır?

21, XXI olarak yazılır, rakamlar şunları temsil eder: ХХ (20) + I (1)

20 yüzyılını Roma rakamlarıyla nasıl yazılır?

20 yüzyılını şu şekilde yazabilirsiniz: XX. Bu sayı, iki Roma rakamı 10'dan oluşur: ХX (20)

19 yüzyılını Roma rakamlarıyla nasıl yazılır?

19 yüzyılı şu şekilde yazılır: XIX, burada iki Roma rakamı X (20) + IX (9) temsil eder

Diğer yüzyıllar nasıl gösterilir?

Burada, miladımızın başlangıcından günümüze kadar tüm yüzyılların bir tablosunu bulacaksınız

Ana Roma Rakamları

1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
20XX
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1000M
2000MM
3000MMM
4000M̅V
5000
6000V̅M
7000V̅MM
8000V̅MMM
9000M̅X
10000
20000X̅X̅
30000X̅X̅X̅
40000X̅L̅
50000
60000L̅X̅
70000L̅X̅X̅
80000L̅X̅X̅X̅
90000X̅C̅
100000
200000C̅C̅
300000C̅C̅C̅
400000C̅D̅
500000
600000D̅C̅
700000D̅C̅C̅
800000D̅C̅C̅C̅
900000C̅M̅
1000000
2000000M̅M̅
3000000M̅M̅M̅
4000000I̅̅V or M̅̅V
5000000V̅̅
6000000V̅̅M
7000000V̅̅MM
8000000V̅̅MMM
9000000I̅̅X or M̅̅X
10000000X̅̅