Liczba w cyfrach rzymskich

Tłumaczenie liczb arabskich na cyfry rzymskie.

Przetłumacz liczbę na cyfry rzymskie

System liczbowy rzymski

Cyfry rzymskie były używane przez starożytnych Rzymian w ich systemie liczbowym bez pozycji. Ten system opiera się na powtarzaniu symboli reprezentujących cyfry w celu zapisania liczb naturalnych. Cyfry rzymskie powstały u Etrusków, poprzedników Rzymian, około 500 lat p.n.e. i być może zostały częściowo zaczerpnięte od kultury protokeltyckiej.

System liczbowy rzymski nie wyróżnia się wygodą: trudno zapisać duże liczby, ułamki, brak zera i liczb ujemnych. Niemniej jednak rozprzestrzeniły się na całym świecie i są używane do dziś, na przykład do oznaczania wieków. To wynika z potęgi i ogromnego wpływu Imperium Rzymskiego. Wpływ Etrusków i ich interakcja z kulturami wschodnio-śródziemnomorskimi również miały wpływ na kształtowanie cyfr rzymskich, które, podobnie jak system liczbowy attycki, były dziesiętne i używały powtarzających się symboli w zapisie liczby.

Tak więc system liczbowy rzymski nie tylko reprezentuje historyczne dziedzictwo starożytnych Rzymian, ale także odzwierciedla skomplikowaną wymianę kulturową i wpływ różnych cywilizacji na przestrzeni czasu. Fakt, że teraz czytasz te linie, oznacza, że cyfry rzymskie nadal są aktualne.

Znaczenie cyfr

W systemie liczbowym rzymskim używane są następujące symbole cyfr:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • D = 500
 • M = 1000

Jak pisać cyfry rzymskie

 1. Z pomocą wymienionych symboli zapisywane są wszystkie liczby całkowite od 1 do 3999. Powyżej 3999 stosowana jest specjalna notacja zmieniająca znaczenie cyfry. Kreska nad cyfrą mnoży jej wartość tysiąckrotnie:

  • V̅ = 5 000
  • X̅ = 10 000
  • L̅ = 50 000
  • C̅ = 100 000
  • D̅ = 500 000
  • M̅ = 1 000 000

  Dwie kreski nad cyfrą mnożą jej wartość milionkrotnie:

  • V̅̅ = 5 000 000
  • X̅̅ = 10 000 000
  • L̅̅ = 50 000 000
  • C̅̅ = 100 000 000
  • C̅̅L̅̅ = 500 000 000
  • M̅̅ = 1 000 000 000
 2. Cyfry V, L, D nie mogą występować bezpośrednio jedna po drugiej; cyfry I, X, C, M nie mogą występować więcej niż trzykrotnie pod rząd. To sprawia, że zapis liczb powyżej 3999 jest skomplikowany.

  Na przykład, poprawnie:

  • XIII = 13
  • LXX = 70
  • MCCC = 1300

  Niepoprawnie:

  • MMMM = 4000
  • VVX = 20
 3. Jeśli większa cyfra występuje przed mniejszą, są one sumowane, na przykład:

  • VII = 5 + 2 = 7
  • XVI = 10 + 5 + 1 = 16
  • DX = 500 + 10 = 510
  • MDD = 1000 + 100 + 100 = 1200
 4. Jeśli mniejsza cyfra występuje przed większą (w tym przypadku nie może być powtórzona), to mniejsza jest odejmowana od większej; odejmować można tylko cyfry reprezentujące 1 lub potęgi liczby 10; odejmowana cyfra musi być najbliższą w skali numerycznej do cyfry odejmowanej, na przykład:

  • IV = 5 - 1 = 4
  • IX = 10 - 1 = 9
  • XL = 50 - 10 = 40
  • XC = 100 - 10 = 90

Jak zapisać zero w cyfrach rzymskich?

Nie zapisuje się. W zapisie rzymskim nie ma symbolu dla zera. Jednakże zamiast niego używane były słowa "nulla" (nic) lub "nihil" (nic).

Jak napisać rok 2024 w cyfrach rzymskich?

Możesz zapisać 2024 w ten sposób: MMXXIV. Tę notację można wyjaśnić następująco: MM (2000) + XX (20) + IV (4)

Jak napisać 21 wiek w cyfrach rzymskich?

21 jest zapisywane jako XXI, gdzie cyfry oznaczają: ХХ (20) + I (1)

Jak napisać 20 wiek w cyfrach rzymskich?

20 wiek można zapisać w ten sposób: XX. Ta liczba składa się z dwóch cyfr rzymskich 10: ХX (20)

Jak zapisać 19 wiek w cyfrach rzymskich?

19 wiek zapisuje się tak: XIX, gdzie dwie cyfry rzymskie oznaczają X (20) + IX (9)

Jak oznaczać inne wieki?

Tutaj znajdziesz tabelę wszystkich wieków od początku naszej ery do czasów współczesnych

Główne cyfry rzymskie

1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
20XX
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1000M
2000MM
3000MMM
4000M̅V
5000
6000V̅M
7000V̅MM
8000V̅MMM
9000M̅X
10000
20000X̅X̅
30000X̅X̅X̅
40000X̅L̅
50000
60000L̅X̅
70000L̅X̅X̅
80000L̅X̅X̅X̅
90000X̅C̅
100000
200000C̅C̅
300000C̅C̅C̅
400000C̅D̅
500000
600000D̅C̅
700000D̅C̅C̅
800000D̅C̅C̅C̅
900000C̅M̅
1000000
2000000M̅M̅
3000000M̅M̅M̅
4000000I̅̅V or M̅̅V
5000000V̅̅
6000000V̅̅M
7000000V̅̅MM
8000000V̅̅MMM
9000000I̅̅X or M̅̅X
10000000X̅̅