Celsius'ten Kelvin'e Dönüştürme, °C > K

Celsius'ten Kelvin'e sıcaklık dönüştürme.

Celsius

Kelvin Sıcaklık Ölçeği Tanımı

Kelvin sıcaklık ölçeği, maddenin termal hareketinin teorik sıfır noktasını temsil eden mutlak sıfıra dayanmaktadır. Bu ölçekte sıcaklık kelvin (K) cinsinden ölçülür, burada bir kelvin, suyun 'üçlü noktası' sıcaklığı (katı, sıvı ve gazın denge sıcaklığı, 0.01 °C) ile mutlak sıfır arasındaki farkın onda birine eşittir. Kelvin, Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI) sıcaklık birimidir. Dolayısıyla Kelvin ölçeği, negatif sıcaklık değerlerinden kaçınılması gereken ve mutlak doğruluğun gerekli olduğu bilimsel ve teknik alanlarda kullanılır.

Celsius'ten Kelvin'e nasıl dönüştürülür? Formül

Bir kelvin derecesi, bir Celsius derecesine eşittir. Fark sadece referans noktasında yatar; Celsius'ta bu, suyun donma noktası iken Kelvin'de bu mutlak sıfırdır. Bu nedenle, sıcaklığı Celsius'ten Kelvin'e dönüştürmek için, Celsius derece cinsinden sıcaklığa sabit bir değer olan 273.15 eklenir. Örneğin: 100°C + 273.15 = 373.15 K.

Mutlak Sıfır (Kelvin)

Mutlak sıfır, maddenin parçacıklarının tamamen hareketsiz hale geldiği ve termal enerjiye sahip olmadığı teorik minimum sıcaklıktır. Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI), mutlak sıfır, 0 kelvin (K) olarak tanımlanmış olup bu, -273.15 derece Celsius veya -459.67 derece Fahrenheit'a denk gelir. Mutlak sıfır, birçok termodinamik hesaplamanın ve araştırmanın temelidir.

Celsius'ten Kelvin'e genel dönüşüm tablosu

Tabloda yaygın Celsius derece değerleri ve bunların Kelvin'e karşılık gelen değerleri bulunmaktadır.

°CК
0273.15
1274.15
2275.15
3276.15
4277.15
5278.15
6279.15
7280.15
8281.15
9282.15
10283.15
11284.15
12285.15
13286.15
14287.15
15288.15
16289.15
17290.15
18291.15
19292.15
20293.15
21294.15
22295.15
23296.15
24297.15
25298.15
26299.15
27300.15
28301.15
29302.15
30303.15
31304.15
32305.15
33306.15
34307.15
35308.15
36309.15
37310.15
38311.15
39312.15
40313.15
41314.15
42315.15
43316.15
44317.15
45318.15
46319.15
47320.15
48321.15
49322.15
50323.15
51324.15
52325.15
53326.15
54327.15
55328.15
56329.15
57330.15
58331.15
59332.15
60333.15
61334.15
62335.15
63336.15
64337.15
65338.15
66339.15
67340.15
68341.15
69342.15
70343.15
71344.15
72345.15
73346.15
74347.15
75348.15
76349.15
77350.15
78351.15
79352.15
80353.15
81354.15
82355.15
83356.15
84357.15
85358.15
86359.15
87360.15
88361.15
89362.15
90363.15
91364.15
92365.15
93366.15
94367.15
95368.15
96369.15
97370.15
98371.15
99372.15
100373.15