Konwersja stopni Celsjusza na kelwiny, °C > K

Konwertuje temperaturę z stopni Celsjusza na kelwiny.

Stopnie Kelvina

Definicja skali temperatury Kelvina

Skala temperatury Kelvina oparta jest na zerze bezwzględnym, gdzie zero kelwinów reprezentuje teoretyczny punkt zerowy ruchu cieplnego materii. W tej skali temperatura mierzona jest w kelwinach (K), gdzie jeden kelwin odpowiada jednej dziesiątej różnicy między temperaturą "trójpunktu" wody (temperatura równowagi stanu stałego, ciekłego i gazowego, 0.01 °C) a zerem absolutnym. Kelvin jest jednostką temperatury w międzynarodowym systemie jednostek SI. Skala Kelvina jest używana w obliczeniach naukowych i obszarach technicznych, gdzie ważne jest unikanie wartości ujemnych temperatury i wymagana jest absolutna dokładność.

Jak przekonwertować stopnie Celsjusza na kelwiny? Wzór

Jeden stopień Kelvina odpowiada jednemu stopniowi Celsjusza. Różnica polega jedynie na punkcie odniesienia, gdzie w przypadku Celsjusza jest to temperatura zamarzania wody, a w przypadku Kelvina jest to zero bezwzględne. Aby przekonwertować temperaturę z stopni Celsjusza na kelwiny, należy do stopni Celsjusza dodać ustaloną wartość 273.15. Na przykład: 100°C + 273.15 = 373.15 K.

Absolutne zero (Kelvin)

Absolutne zero to teoretyczna minimalna temperatura, przy której cząsteczki substancji przestają całkowicie poruszać się i nie posiadają energii cieplnej. W międzynarodowym systemie jednostek (SI) absolutne zero jest określane jako 0 kelwinów (K), co odpowiada -273.15 stopniom Celsjusza lub -459.67 stopniom Fahrenheita. Absolutne zero stanowi podstawę wielu obliczeń termodynamicznych i badań.

Tabela przeliczeń stopni Celsjusza na kelwiny

W tabeli przedstawione są powszechne wartości stopni Celsjusza i ich odpowiedniki w kelwinach

°CК
0273.15
1274.15
2275.15
3276.15
4277.15
5278.15
6279.15
7280.15
8281.15
9282.15
10283.15
11284.15
12285.15
13286.15
14287.15
15288.15
16289.15
17290.15
18291.15
19292.15
20293.15
21294.15
22295.15
23296.15
24297.15
25298.15
26299.15
27300.15
28301.15
29302.15
30303.15
31304.15
32305.15
33306.15
34307.15
35308.15
36309.15
37310.15
38311.15
39312.15
40313.15
41314.15
42315.15
43316.15
44317.15
45318.15
46319.15
47320.15
48321.15
49322.15
50323.15
51324.15
52325.15
53326.15
54327.15
55328.15
56329.15
57330.15
58331.15
59332.15
60333.15
61334.15
62335.15
63336.15
64337.15
65338.15
66339.15
67340.15
68341.15
69342.15
70343.15
71344.15
72345.15
73346.15
74347.15
75348.15
76349.15
77350.15
78351.15
79352.15
80353.15
81354.15
82355.15
83356.15
84357.15
85358.15
86359.15
87360.15
88361.15
89362.15
90363.15
91364.15
92365.15
93366.15
94367.15
95368.15
96369.15
97370.15
98371.15
99372.15
100373.15