451 องศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส

อย่างไรในการแปลง 451 องศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส? คำตอบ: 232.78 °C. เครื่องคำนวณออนไลน์.

คำตอบ:

451 °F = 232.78 °C
ฟาเรนไฮต์

มาตราวัดอุณหภูมิฟาเรนไฮต์

ในมาตราวัดนี้จุดแข็งของน้ำถูกกำหนดไว้ที่ 32 องศาและจุดเดือดของน้ำถูกกำหนดไว้ที่ 212 องศา ความแตกต่างระหว่างจุดนี้สองจุดถูกแบ่งออกเป็น 180 ส่วนซึ่งทำให้แต่ละองศาใหญ่กว่ามาตราเซลเซียส 0°F ตามประวัติศาสตร์ที่ทำการวัดในช่วงฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในปี 1708-1709 ในเมืองเกาะของเขาในดานซ์แสคประเทศโปแลนด์ มาตราวัดฟาเรนไฮต์ใช้ในส่วนมากในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกบางประเทศ แม้ว่ามาตราวัดนี้จะเป็นมาตราวัดมาตราซีลเซียสที่เป็นมาตราวัดโลกเมื่อ 0 องศาคือจุดแข็งของน้ำและ 100 องศาคือจุดเดือดของน้ำ

วิธีแปลงจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส? สูตร

ในการแปลงอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส ลบ 32 จากจำนวนเดิมและคูณผลลัพธ์ด้วย 5/9 เช่น 100°F - 32 = 68, 68 * 5/9 = 37.7778°C

Conversion Formula (wikimedia)

ศูนย์หมายถึงการต่ำสุดของอุณหภูมิฟาเรนไฮต์

ศูนย์หมายถึงอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ทฤษฎีว่าพาร์ติเกิลของสิ่งของหยุดการเคลื่อนที่และไม่มีพลังงานความร้อน ในระบบหน่วยเซอร์วิส (SI) ศูนย์หมายถึง 0 เคลวิน (K) ซึ่งเทียบเท่ากับ -273.15 องศาเซลเซียสหรือ -459.67 องศาฟาเรนไฮต์ ศูนย์หมายถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณที่หลายประการและการศึกษา

451 ฟาเรนไฮต์โดยเรย์แบรดบูรี

ตัวเลข 451 องศาฟาเรนไฮต์เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่กระตุ้นการไหม้ของกระดาษหนังสือในนิยายวิทยาศาสตร์ 451 ฟาเรนไฮต์ของเรย์แบรดบูรี ในงานวรรณกรรมนี้การอ่านหนังสือถูกห้ามและ 'พยาบาลดับเพลิง' ทำลายข้อความทั้งหมดเพื่อรักษาควบคุมของสังคมต่อข้อมูลและความคิด ดังนั้น 451 ฟาเรนไฮต์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเซ็นเซอร์และการข่มขู่เสรีภาพในการพูดคุย หนังสือได้รับรางวัลมากมายและได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ละครเวทีและเกมคอมพิวเตอร์