วันไหน 8 ปี ก่อน พรุ่งนี้?

กำหนดว่าเป็นวันอะไร 8 ปี ก่อน พรุ่งนี้. วันที่ พรุ่งนี้ ลบ 8 ปี. เครื่องคำนวณเพิ่มหรือลบวัน, วันทำงาน, สัปดาห์, เดือน, และปีจากวันนี้.

โฆษณาของคุณกำลังมาทางนี้...

วันนี้คือ 21 กรกฎาคม 2567.

8 ปี ก่อน พรุ่งนี้ เป็น:

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

วันที่ 53 ของของฤดูร้อน, วันที่ 204 ของปี.
ปีอธิกสุรทิน. เหลืออีก 162 วันจนถึงสิ้นปี.

เกิดในปี🐵 ลิง ตามปฏิทินจีนซินแส, และภายใต้♋ ราศีกรกฎ ตามปฏิทินราศีซินแสของตะวันตก.

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในรูปแบบ Unix timestamp: 1469169970

วันที่

8 ปี ในหน่วยอื่นคือ

  • 252,460,800 วินาที
  • 2,922 นาที
  • 2,922 ชั่วโมง
  • 2,922 วัน
  • 417 สัปดาห์
  • 96 เดือน

วิธีการลบ 8 ปี ออกจากวันที่ใน Excel หรือ Google Sheets คืออะไร?

เพื่อเพิ่มหรือลดปีจากวันที่ คุณสามารถใช้สูตรสองสูตร แต่ละสูตรมีความเฉพาะเจาะจงในการจัดการกับสิ้นเดือนในปีอธิกสุรทิน สูตรแรกเสนอโดยเอกสารอย่างเป็นทางการของ Microsoft Excel:

=DATE(YEAR(TODAY()) + 8, MONTH(TODAY()), DAY(TODAY()))

ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามเพิ่ม 1 ปีให้กับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 (ปีอธิกสุรทิน) ผลลัพธ์จะเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2025 ฟังก์ชัน DATE ใน Excel สร้างค่าวันที่ตามปี เดือน และวันที่คุณให้มา เมื่อวันที่ให้มาเกินจำนวนวันในเดือนที่ได้ Excel จะเดินหน้าไปยังเดือนถัดไป กลไกนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันวันที่ไม่ถูกต้องและรับประกันว่าการคำนวณวันที่แต่ละครั้งจะนำไปสู่ค่าวันที่ที่ถูกต้อง

สูตรอื่นจัดการกับสิ้นเดือนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีปีอธิกสุรทิน:

=EDATE(TODAY(), -(8 * 12))

ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามเพิ่ม 1 ปีให้กับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 (ปีอธิกสุรทิน) ผลลัพธ์จะเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 เนื่องจากฟังก์ชัน EDATE ปรับวันที่สิ้นเดือน หากเดือนที่ได้มีจำนวนวันน้อยกว่าวันของวันที่เดิม EDATE จะคืนวันสุดท้ายของเดือนที่ได้ ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนจากปีอธิกสุรทินไปเป็นปีปกติโดยการเพิ่มปีให้กับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ผลลัพธ์จะเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพราะนั่นคือวันสุดท้ายที่ถูกต้องของเดือนกุมภาพันธ์ในปีปกติ

แทนที่ TODAY() ด้วยการอ้างอิงเซลล์ (ตัวอย่างเช่น: A1) เพื่อจัดการกับวันที่ที่ไม่ใช่วันนี้

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สูตร Excel หรือ Google Sheets เพื่อเพิ่มหรือลดวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีจากวันที่ คลิกที่นี่ คุณยังสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างตาราง Microsoft Excel ฟรี พร้อมตัวอย่าง.

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณวันที่

เครื่องคำนวณวันที่ช่วยให้คุณสามารถทราบว่าวันที่จะเป็นอย่างไรหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวัน หลายเดือน หรือปีลงในวันที่ปัจจุบันได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดว่าวันที่จะเป็นอย่างไรในอนาคตหรือเป็นอย่างไรในอดีต

เครื่องคำนวณวันที่ใช้งานง่าย: เลือกจำนวนและหน่วยของเวลา (วัน สัปดาห์ เดือน ปี) จากนั้นเลือกทิศทางของการนับ (ก่อนหรือหลังวันที่ปัจจุบัน) ระบุวันที่และกด 'คำนวณ' โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่ของวันนี้

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า การวางแผนงานและการประชุม รวมถึงการติดตามกำหนดเวลาและวันที่สำคัญ เช่น การส่งรายงาน เวลาตอบกลับต่อการเรียกร้อง หรือกำหนดเวลาในการเสร็จสิ้นงาน การใช้เครื่องคำนวณวันที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับวันที่ในอนาคต

วันไหน 8 ปี ก่อน พรุ่งนี้? — เครื่องคำนวณวันที่
วันไหน 8 ปี ก่อน พรุ่งนี้? — เครื่องคำนวณวันที่

ผู้คนยังค้นหา